Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

Білецьківська сільська рада інформує: «Згідно «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року з 17 липня 2019 року розпочинається оприлюднення детального плану території для розміщення сортувальної станції ТПВ та полігону ТПВ за межами населених пунктів (поблизу с. Підгірне) Білецьківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Розробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВА-ЕКОСЕРВІС».

Замовник: Білецьківська сільська рада

Переглянути мапу

Містобудівний проект «Детальний план території для розміщення сортувальної станції ТПВ та полігону ТПВ за межами населених пунктів (поблизу с. Підгірне) Білецьківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області.», розроблений відповідно до Рішення Кременчуцької райдержадміністрації  № 409 від 30.11.2017р.  про розроблення детального плану території для розміщення звалища твердих побутових відходів за межами населених пунктів (поблизу с. Підгірне) Білецьківської сільської ради Кременчуцького району.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 2 га. Площа земельної ділянки, що визначена для розташування полігону ТПВ із сортувальною станцією – 1,2 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5-7 років.

Потреба у містобудівному освоєнні території.

В даній роботі обґрунтовується та розглядається можливість визначення земельної ділянки для розташування полігону ТПВ із сортувальною станцією.

Мета розміщення полігону ТПВ із сортувальною станцією:

– розподілення змішаних твердих побутових відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо для відбору вторинної сировини, придатної для подальшого використання;

- рішення територіальних проблем, пов'язаних з формуванням  полігонів ТПВ, існування яких, в свою чергу, впливає на забруднення атмосферного повітря, ґрунту та ґрунтових вод.

Відстань від території проектування до сельбищної території с. Білецьківка та с. Підгірне – 2000 м.

Територія проектування відноситься до земель запасу Білецьківської сільської ради.

Планування та існуюча забудова території.

Проектне рішення Детально плану території базоване на:

−       положеннях Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки;

−       врахуванні існуючої та проектної дорожньої мережі;

−     взаємоув'язки планувальної структури проекту з планувальною структурою оточуючих територій та рішеннями Кременчуцької райдержадміністрації;

−     технологічних вимогах щодо планування території;

−       побажання та вимог замовника, визначених у завданні на проектуванні.

В межах території, що розглядається детальним планом обґрунтовується та розглядається можливість розміщення полігону ТПВ із сортувальною станцією.

Згідно з довідкою Білецьківської сільської ради, сортувальна станція та полігон ТПВ буде обслуговувати мешканців Білецьківської сільської ради.

Кількість утворення твердих побутових відходів визначаються згідно з табл.11.2 ДБН Б.2.2-12:2018. Дані про обсяг відходів, визначені згідно розрахунків та на основі схеми планування території,  передбачають обсяг ТПВ до 5000 т/рік виходячи з кількості населення - 6 000 осіб.

По попередніх розрахунках, наданих виконкомом Білецьківської сільської ради, об’єм ТПВ складатиме до 200 м3/рік.

Згідно з положеннями Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки, існуюче звалище у с. Підгірне , може бути залишене у тимчасовій експлуатації за умови їх забезпечення документами, що посвідчують право користування земельною ділянкою під об’єктом МВВ;  розроблення проектно-кошторисної документації з розділом оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС); розроблення паспорту місця видалення відходів (МВВ).

Проектом передбачається будівництво сортувальної станції та полігону ТПВ для тимчасового складування залишків відсортованих від втор сировини ТПВ до моменту введення в експлуатацію сортувальнор-переробного центру в Горішніх Плавнях, відповідно до Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017-2021 роки.

Ділянка складування розбивається на черги експлуатації з урахуванням забезпечення приймання відходів на кожній черзі протягом 3-5 років.

Проектована ділянка планувально розділяється на адміністративно-господарську зону та зону захоронення відходів.

Проектом виділено адміністративно-господарську зону з набором об’єктів промислового, побутового та допоміжного призначення з системою інженерного забезпечення:

-КПП (проектна);

-контрольно-дезінфікуюча зона - яма мийки коліс (проектні);

-автомобільна вага (проектні);

-адміністративна будівля (проектна);

-побутова будівля;

-сортувальна лінія комплексу МСЛ-1 із пресуванням вторсировини та складуванням;

-склад паливо-мастильних матеріалів;

-ємкість збору фільтрату;

-дренажна насосна станція перекачки фільтрату;

-відкрита автостоянка;

-трансформаторна підстанція;

-пожежні водойми;

-очисні споруди поверхневих стоків (сепаратор нафтопродуктів продуктивністю ,30л/с (10 л/с – господарьска зона та 20 л/с поверхневий стік із карт);

-освітлення території господарської зони;

-огорожа території земельної ділянки;

- внутрішньо-майданчикові під’їзні дороги.

До зони складування ТПВ віднесено:

-карта складування №1 (нове будівництво);

Карта складування  ТПВ №1 займає західну частину полігону.

Для влаштування протифільтраційного екрану на площі дна карти № 1 влаштовується котлован на відмітці 140,00 дна карти. Всередині карти № 1 прокладається дренаж для відводу фільтраційних вод карти складування ТПВ у ємкість збору фільтрату.

Днище котловану проектується з ухилом від 3‰ до 20‰ для забезпечення роботи дренажної системи та стоку фільтрату в місце його збирання.

При розробленні конструкції карти (на наступних стадіях проектування) необхідно передбачити протифільтраційний екран з синтетичних матеріалів високої щільності, що мають коефіцієнт фільтрації води не більше за 10-9 м/с, термін дії не менш, ніж 100 років, стійкий до можливих навантажень, ультрафіолетового випромінювання і пошкодження гризунами, завтовшки не менше 3 мм.

Дамби обвалування карт складування ТПВ формуються із суглинистого ґрунту.

Висота дамб обвалування становить 2 м із закладенням укосів 1:2.

Після завершення експлуатації карти №1 передбачається їх рекультивація шляхом влаштування багатофункціонального екрану з системою збору та відводу біогазу.

Функціональним регламентом передбачається:

Зона розміщення підприємств IІ класу шкідливості В-2

Призначається для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 500 м.

Переважні види використання:

Переважні види використання:

1. підприємства ІІ класу шкідливості;

Супутні види використання:

  1. відкриті майданчики для техніки, об’єкти  по обслуговуванню транспортних засобів;
  2. склади сировини, ремонтні майстерні;
  3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;
  4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;
  5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;
  6. зелені насадження спеціального призначення.

Після розташування будівництва об’єктів та споруд та проведення інших заходів, передбачених Детальним планом на території проектування залишаться існуючі та будуть діяти нові наступні планувальні обмеження:

Обмеження

Посилання на нормативні документи

Режим використання території

Санітарно-захисні зони

Санітарно-захисна зона підприємств, що відносяться до ІІ класу санітарної класифікації -500 м.

додаток 4 ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів»;

додаток 6 ДСП 173-96

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:

- житлових будинків з придомовими  територіями, гуртожитків,

- готелів, будинків для приїжджих, аварійних селищ;

- дитячих дошкільних закладів,   загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та  оздоровчих установ загального   та спеціального призначення зі    стаціонарами,  наркологічних  диспансерів;

- спортивних споруд, садів, парків, садівницьких товариств;

- охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі

Санітарно-захисні та охоронні зони інженерних мереж.

Санітарно-захисні та охоронні смуги водопроводу і каналізації

(5 м в обидві сторони від труби, самопливні каналізаційні мережі – 3 м в кожну сторону від бокової стінки трубопроводу)

п.15.2.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування»;

додаток 8.1  ДБН Б.2.2-12  2018 Планування і забудова територій

п.5.3 СанПіН 2640-82

- забороняється будь-яке будівництво з улаштуванням фундаментів;

- проведення земляних робіт тільки за узгодженням з експлуатуючою організацією

Охоронні зони повітряних ліній електропередач напругою до 10 кВ включно – 10 м,

Відстань по  горизонталі від  проекцій крайніх  проводів при їх  найбільшому  відхиленні до  найближчих частин  будинків і споруд, м – 2


Ст. ст. 21,22,24,32 ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»;

п. 8.23*,  додаток И1 ДБН Б.2.2-12  2018 Планування і забудова територій

п.5,8,9 Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 р. № 209


Забороняється:

- накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети; - підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;

- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів,  а також поливання сільськогосподарських культур;

- проїзд в охоронних зонах повітряних  ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього  від поверхні дороги понад 4,5 метра.


Водопостачання для господарсько-побутових та протипожежних потреб здійснюється від проектної свердловини технічного водопостачання.

Для відведення господарсько-побутових стоків в приміщеннях будівель передбачається системи самопливної каналізації.