Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

Регуляторні акти

Висновок

до проектів регуляторних актів – рішення Білецьківської сільської ради

«Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Детальніше...

Білецьківська сільська рада

Кременчуцького району Полтавської області

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від   03.07.2019 року

Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.

Детальніше...

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Білецьківської сільської ради

«Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Виконавчий комітет Білецьківської сільської ради Кременчуцького району, Полтавської області повідомляє, що виконавчим комітетом розроблений регуляторний акт – проекту рішення Білецьківської сільської ради   «Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору на території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р».

Детальніше...

АНАЛІЗ
регуляторного впливу - проекту рішення
Білецьківської  сільської ради

«Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору

на  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р.

Назва регуляторного акта: рішення  ___ сесії Білецьківської сільської ради 7-го скликання від ______ 2019 року «Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного зборуна  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Детальніше...

 Білецьківська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

від  03.06.2019  року                                                с. Білецьківка

«Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік».

Відповідно до п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами) Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. №1160-1У (із змінами), ст.9, Податкового кодексу України від 24.12.2015р.         № 909 (Бюджетним кодексом України ( із змінами), сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акту Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку на 2020 рік»

Проект спрямований на забезпечення прозорості та гласності в процесі встановлення акцизного податку  на 2020 рік.

Згідно з процедурою регуляторної діяльності проект регуляторного акту «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік.» та аналіз його регуляторного впливу буде опубліковано  на офіційному сайті Білецьківської сільської ради для публічного обговорення і отримання зауважень та пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, установ.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу один місяць з дня опублікування проекту.

Детальніше...

Висновок до проектів регуляторних актів – рішення Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік»

Комісією з питань формування бюджету і фінансів  та соціального захисту громадян розглянуто проект регуляторного акту – рішення Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік», розробником якого є виконавчий комітет Білецьківської сільської ради.

Детальніше...

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставки акцизного податку на 2020 рік»

1.  Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків і зборів, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів. Згідно норм статті 9 Податкового кодексу України визначено перелік загальнодержавних податків і зборів, до яких відноситься акцизний податок.

Детальніше...

Білецьківська сільська рада

Кременчуцького району Полтавської області

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

Від 03.07.2019 року                                                                               с. Білецьківка

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік по Білецьківській сільській раді

Детальніше...

Повідомлення

про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення сесії Білецьківської сільської ради

«Про місцеві податки і збори  на 2020 рік»»

Виконавчий комітет Білецьківської сільської ради Кременчуцького району, Полтавської області повідомляє, що виконавчим комітетом розроблений регуляторний акт – проекту рішення Білецьківської сільської ради   «Про місцеві податки і збори  на 2020 рік»».

Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

Детальніше...