Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

АНАЛІЗ
регуляторного впливу - проекту рішення
Білецьківської  сільської ради

«Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного збору

на  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р.

Назва регуляторного акта: рішення  ___ сесії Білецьківської сільської ради 7-го скликання від ______ 2019 року «Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного зборуна  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

Регуляторний орган: Білецьківська сільська рада

Розробники документа: виконавчий комітет Білецьківської сільської ради

  1. Визначення проблеми

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу України туристичний збір відноситься до місцевих податків, який місцеві ради установлюють в межах граничних розмірів, передбачених ст. 268 Податкового кодексу України.

Згідно з п.12.4.1. ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень сільських рад щодо податків та зборів належать в т.ч. встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим  Кодексом України.

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії  відповідної ради.

Враховуючи положення ПК України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виникає необхідність встановити на території Білецьківської сільської ради  туристичний збір на 2020 рік. Тому з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Білецьківської сільської ради і пропонується прийняття рішення Полянської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок справляння туристичного зборуна  території Білецьківської сільської ради та встановлення ставок на 2020 р.»

  1. Цілі державного регулювання

Впровадження регуляторного акта дозволить встановити ставку туристичного збору на території Білецьківської сільської ради  на 2020 рік, забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку сіл Білецьківської сільської ради.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на визначення місцевого збору, що встановлюється на території Білецьківської сільської ради.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива — залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива — прийняття рішення про встановлення збору.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізм розв’язання проблеми

 

Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння туристичного збору на 2020 рік на Білецьківської сільської ради   пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Білецьківської сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і грунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов'язковому виконанню органами державної податкової служби та платниками податків.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, населення.

Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання

Вигоди

 

Витрати

 

Держава

Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати туристичного збору.

 

Створення фінансових можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання

Створення прозорого механізму врегулювання ставки туристичного збору в рамках вимог Податкового кодексу України

 

 

 

Затрати часу необхідні для вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Населення

Забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади за рахунок прогнозованих надходжень до бюджету села  туристичного збору.

 

Витрати незначні

 

 

 

 

 

7. Показники результативності регуляторного актa

Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- кількість  платників туристичного збору;

- сума сплаченого туристичного збору  до сільського бюджету.

8. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне  відстеження не буде проводитись  на підставі част. 7 ст. 10  Закону

України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконавчим комітетом Полянської сільської ради.

Відстеження розміру надходжень до сільського бюджету та кількості суб'єктів підприємницької діяльності (ФОП та юридичних осіб), які сплатили туристичний збір буде здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої державною податковою інспекцією.

 

 

Сільський голова                                                  А.В.Самойлюк