Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

Висновок

до  регуляторних актів – проектів рішень Білецьківської сільської ради

«Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на 2020 рік по території Білецьківської сільської ради”

_________ 2019 року                                                          с. Білецьківка


Комісією з питань планування бюджету і фінансів та соціального захисту громадян розглянуто проект регуляторного акту – рішення Білецьківської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на 2020 рік по території Білецьківської сільської ради” розробником якого є виконавчий комітет Білецьківської сільської ради.

Даний проект регуляторного акту розроблений з дотриманням чинного законодавства в частині процедури розробки проектів регуляторних актів органами місцевого самоврядування.

Розробником оприлюднювалось повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів; підготовлено аналіз регуляторного впливу; оприлюднювався проект регуляторного акту із відповідним аналізом регуляторного впливу.

В аналізі регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин. Обґрунтовано, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою державних механізмів та запропонований строк чинності регуляторного акту. Визначені цілі державного регулювання, очікувані результати прийняття запропонованих регуляторних актів.

Зважаючи на викладене, проект регуляторного акту відповідає вимогам ст. 4, 8, 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та може бути внесений на розгляд сесії Білецьківської сільської ради для прийняття рішення про затвердження регуляторного  акту рішення Білецьківської сільської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на 2020 рік по території Білецьківської сільської ради».


Сільський голова                                 Самойлюк А.В.