Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ДО РІШЕННЯ СЕСІЇ

БІЛЕЦЬКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛІ ПО

БІЛЕЦЬКІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ»

  1. 1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Необхідність розробки регуляторного акта «Про затвердження ставок орендної плати  за використання  земельних ділянок державної та комунальної власності по Білець- ківській сільській раді на 2020 рік» виникла у  зв’язку з прийняттям  Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні № 1166-УІІ  від 27.03.2014року, яким   внесено зміни до пункту  288.5.1, пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру суми орендної плати за землі державної та комунальної власності, а саме встановлено, що річний мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, незалежно від їх категорій,  не може бути менше, ніж 3% нормативної грошової оцінки.

Рішення «Про  затвердження ставок орендної плати  за використання земельних ділянок державної та комунальної власності по Білецьківській сільській раді» визначає правові та економічні засади визначення розмірів ставок  орендної плати за використання земельних ділянок державної та комунальної власності по Білецьківській сільській раді, регулює податкові земельні відносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.

В результаті  прийняття  запропонованого  регуляторного акту юридичні  та фізичні особи, як суб’єкти господарювання, мають законні  підстави для використання земельних ділянок та своєчасної сплати орендної плати за землю до бюджету сільської ради.


  1. 2. Цілі державного регулювання

Метою впровадження  регуляторного акта «Про затвердження ставок орендної плати  за використання  земельних ділянок державної та комунальної власності по Білецьківській сільській раді на 2020 рік» є забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, спрямованої на поповнення дохідної частини сільського бюджету для  забезпечення  реалізації  програм соціально - економічного розвитку населених пунктів сільської ради.


3. Альтернативних  способів досягнення цілей, які б  відповідали чинному законодавству не має.

4.Механізм, який застосовується для розв'язання проблем і відповідні заходи.
Нарахування орендної плати за використання земельних ділянок в межах населених пунктів здійснюється відповідно до  нормативної  грошової оцінки землі в межах села Чечелеве, Маламівка, Підгірне, Білецьківка, Новоселівка Стара Білецьківка, Бурти з урахуванням місцезнаходження земельної ділянки (економіко - планувальної зони,  категорією земель за функцією використання, локальних коефіцієнтів) з урахуванням коефіцієнта індексації. Нарахування орендної плати за використання земельних ділянок за межами населених пунктів Білецьківської сільської ради здійснюється до  нормативної  грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області з урахуванням коефіцієнта індексації. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди землі. Розмір   орендної плати за використання  земельної ділянки встановлюється у договорі оренди землі між орендарем та орендодавцем відповідно до рішення сесії сільської ради.


5. Обґрунтування можливості досягнення цілей.

З прийняттям  даного  регуляторного акту упорядковується механізм затвердження ставок орендної плати для землекористувачів за земельні ділянки, що знаходяться в межах населених пунктів , що забезпечує збільшення надходжень  до сільського бюджету.


6.Обгрунтування терміну дії регуляторного акту.

Строк дії  запропонованого регуляторного акту  необмежений,  з можливістю внесення  до нього змін чи скасування його у разі зміни чинного законодавств  та з інших поважних причин.


7. Показники результативності акту.

Показники результативності даного регуляторного акту є

-     дотримання  вимог  чинного законодавства;

-     розмір надходжень суми від ставок орендної плати з прийняттям  даного регуляторного акту;

-     кількість суб’єктів  господарювання, на які поширюватиметься дія регуляторного акту;

-      рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту;

-     ефективне використання земельних ділянок.


8. Визначення  заходів, за допомогою яких буде здійснюватись  відстеження  результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом аналізу надходжень до бюджету сільської ради орендної плати за землю.  Стосовно даного регуляторного акту послідовно  здійснюватиметься  базове відстеження регуляторного акта до дня набрання ним чинності та повторне  відстеження його  результативності проводиться через рік  з моменту набрання чинності рішення сесії шляхом використання статистичних та аналітичних даних.


Сільський голова                                               А.В. Самойлюк