Білецьківська Рада

www.biletskivska-silrada.gov.ua

Аналіз

регуляторного впливу на рішення Білецьківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області

«Про затвердження ставок земельного податку за користування земельними ділянками на 2020 рік»

Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (зі змінами) «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Детальніше...

 Білецьківська сільська рада Кременчуцького району Полтавської області

(тридцять восьма сесія сьомого скликання)

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

від  03.06.2019  року                                                с. Білецьківка

«Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік».

Відповідно до п.24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року №280/97 (із змінами) Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 р. №1160-1У (із змінами), ст.9, Податкового кодексу України від 24.12.2015р.         № 909 (Бюджетним кодексом України ( із змінами), сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

Детальніше...

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акту Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку на 2020 рік»

Проект спрямований на забезпечення прозорості та гласності в процесі встановлення акцизного податку  на 2020 рік.

Згідно з процедурою регуляторної діяльності проект регуляторного акту «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік.» та аналіз його регуляторного впливу буде опубліковано  на офіційному сайті Білецьківської сільської ради для публічного обговорення і отримання зауважень та пропозицій від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, установ.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу один місяць з дня опублікування проекту.

Детальніше...

Висновок до проектів регуляторних актів – рішення Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік»

Комісією з питань формування бюджету і фінансів  та соціального захисту громадян розглянуто проект регуляторного акту – рішення Білецьківської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку  на 2020 рік», розробником якого є виконавчий комітет Білецьківської сільської ради.

Детальніше...

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради
«Про встановлення ставки акцизного податку на 2020 рік»

1.  Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків і зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків і зборів, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів. Згідно норм статті 9 Податкового кодексу України визначено перелік загальнодержавних податків і зборів, до яких відноситься акцизний податок.

Детальніше...